Pracownicy z Ukrainy – jak ich legalnie pozyskać?

Jak zatrudnić ukraińca

W wielu branżach brakuje pracowników. Szczególnie zauważalne jest to w branży budowlanej, rolnictwie oraz w handlu. Często jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie pracowników z zagranicy. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się, jak pozyskać pracowników z Ukrainy.

Pracownicy z Ukrainy – jak ich pozyskać?

Osoby, które legalnie przebywają w Polsce, mogą podjąć zatrudnienie. Warunkiem jest zawiadomienie powiatowego urzędu pracy, w ciągu 14 dni o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Należy złożyć odpowiedni dokument, w którym zawarte są takie informacje jak:

  • dane identyfikacyjne podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy,
  • dane osobowe obywatela Ukrainy: imiona i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i serię dokumentu tożsamości,
  • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy,
  • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
  • miejsce wykonywania pracy.

Powiadomienie o zatrudnienie Ukraińca, może być zgłoszone w Internecie.

Pracownicy z Ukrainy

Jak zatrudnić Ukraińca – z czyjej pomocy warto skorzystać?

Agencja pracy – to miejsce, w którym pracuje doświadczona kadra. Jeśli szukamy pracowników, to warto udać się tam po pomoc. Pozyskanie pracowników z Polski, czy z za granicy, z ich pomocą jest bardzo łatwe. Przedstawiciele firmy pozyskują najpierw informacje, jakiego pracownika poszukujemy, jakie mamy wymagania, co do jego kwalifikacji czy doświadczenia. Następnie spośród dostępnej puli pracowników, wybiera się tych, którzy najbardziej pasują na stanowisko. Rozmowa wstępna przeprowadzana jest z pracownikiem agencji zatrudnienia, a następnie rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem firmy.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy, wiąże się z wieloma formalnościami. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby uniknąć nieprzyjemności, w razie kontroli. Wiele pożytecznych informacji znajdziemy w Internecie – najlepiej czerpać informacje ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł.

Zobacz także