Rekultywacja wysypisk wielkopolskie – na czym polega ?

rekultywacja wysypisk wielkopolskie


Rekultywacja wysypisk wielkopolskie to proces, który wykonuje się na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych. Pozwala on na ochronę środowiska naturalnego.

Rekultywacja składowiska pomaga chronić środowisko przed negatywnym wpływem odpadów. Polega na odpowiednim zabezpieczeniu bryły składowiska. Składa się z kilku etapów. Najpierw składowisko jest przykrywane warstwami materiałów nieprzepuszczających wody. Na materiał wysypywana jest gleba, która zostaje obsiewana roślinami.


Rekultywacja wysypisk wielkopolskie – w jego zakres wchodzą najczęściej następujące etapy:

  • prace przygotowawcze,
  • rekultywacja techniczna,
  • rekultywacja biologiczna,
  • prace porządkowe.Rekultywacja techniczna obejmuje wiele prac, m.in. wykonanie warstwy wyrównującej na skarpach i wierzchowinie, profilowanie dróg technologicznych, korekty nachylenia skarp składowiska, transport odpadów do pustek eksploatacyjnych.


Rekultywację biologiczną stosuje się w celu zapoczątkowania procesów glebotwórczych, przywrócenie życia biologicznego poprzez sadzenie roślin i użyźnienie gleby.


Przed rekultywacją przeprowadza się tkz. prace przygotowawcze składowiska, które pozwolą na bezproblemowe wykonanie prac technicznych i biologicznych. Wykonuje się m.in. rozbiórkę dróg technologicznych, demontaż instalacji odgazowującej i oczyszczenie skarp składowiska oraz wierzchowiny z odpadów ponadgabarytowych.

gospodarka odpadami toruń

Gospodarka odpadami Toruń – jak ważny jest recykling we współczesnym świecie?
Segregacja jest współcześnie fundamentem gospodarki odpadami. Niesie za sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Dzięki niej możliwe jest pozyskiwanie surowców wtórnych, czyli dawanie tkz. drugiego życia odpadom. Skutkuje to mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Recykling surowców pomaga uniknięcia budowy kolejnych składowisk. Segregowanie śmieci powinno być naszym codziennym nawykiem. Warto już od najmłodszych lat uczyć dzieci, czym jest segregacja oraz dlaczego jest to ważne dla naszej planety. Statystyczny Polak każdego roku wytwarza ponad 300 kg śmieci! Z czego poddawane recyklingowi jest ok. 30%. Każdy z nas zużywa średnio 66 plastikowych butelek, 60 kg papieru i 50 puszek. Warto nie stawiać na naszą wygodę i wrzucać wszystko do jednego kosza, tylko starać się, aby segregacja śmieci była dla nas czymś oczywistym i naturalnym.

Zobacz także